Aktuelle Athletenbouler-Termine
(Stand: 10.11.19)


20.11.2019  -  Sportausschuß-Sitzung (Beginn: 18:00 Uhr)

02.12.2019  -  Seniorenboulen (Beginn: 10:00 Uhr)

07.12.2019  -  2. Athletencup 2019/20 (Aufbau: 10:30 Uhr, Beginn: 12:00 Uhr)

08.12.2019  -  VfSK-Weihnachtsfeier (Beginn: 17:00 Uhr)

11.12.2019  -  Sportausschuß-Sitzung (Beginn: 18:00 Uhr)

28.12.2019  -  9. Glühweinturnier (Aufbau: 13:30 Uhr, Beginn: 15:00 Uhr)

18.01.2020  -  3. Athletencup 2019/20 (Aufbau: 10:30 Uhr, Beginn: 12:00 Uhr)

29.02.2020  -  4. Athletencup 2019/20 (Aufbau: 10:30 Uhr, Beginn: 12:00 Uhr)